Vzdělání

Původní profesí jsem právník. Vystudovala jsem práva na Právnické fakultě Karlovy univerzity a diplomacii na Vysoké škole ekonomické v Praze. Rok jsem studovala v Anglii a sedm let jsem pracovala v oblasti evropského práva a legislativy. Nicméně, nic mě nebavilo tak jako zkoumání propojení těla, mysli a duše. Od roku 2012 tomu věnuji veškerý svůj volný čas.

Na mojí cestě mě nejvíce ovlivnila a inspirovala práce a životní energie Jitky Vodňanské, Julliana Gustavsona, Mony Lisy Boyesen a Gussie Grace Wallem. Za jejich vedení jsem jim velmi vděčná. Díky nim jsem tam, kde jsem.

V současnosti jsem třetím rokem frekventantkou výcviku Erogenetic®– na zdroje orientované body-psychoterapie, jehož autorkou a lektorkou je Gussie Grace Wallem, která vysvětluje, že Erogenetic je:

Body-psychoterapeutický systém působící ve třech dimenzích: EROS – naše životní touha a jiskra, se kterou jsme přišli na svět, GENY – naše struktura, převzaté dary i omezení, ETIKA – životní poslání a naše vnitřní pravda a etika. Uvedeme-li tyto tři roviny do souladu, život se přirozeně stává kouzelným dobrodružstvím, ve kterém žijeme své dary v souladu se svou touhou a životním posláním.

Gussie Grace Wallem, erogenetic.cz

Čtvrtým rokem jsem psychoterapeutkou ve výcviku v biodynamické body-psychoterapii pod vedením Mony Lisy a Ebby Boyesen, Eliho Weindenfelda a Květy Paluskové pod záštitou Evropské školy pro biodynamickou psychologii ESBPE (Europäische Schule für Biodynamische Psychologie e.V.). Jedná se o jeden ze směrů navazující na odkaz Wilhelma Reicha, založený norskou psycholožkou Gerdou Boyesen.

V letech 2017 – 2019 jsem absolvovala výcvik práce s prenatálním a porodním traumatem Transitions – Birth & Embodiment, Praxe integrování porodní dynamiky s Jullianem Gustavsonem (Maitrea) a v letech 2016 – 2018 Kurz psycho-spirituálního hledání Hledat, najít, pustit s Jitkou Vodňanskou. Pod jejím vedením a vedením ctihodného Sujivy jsem se také zúčastnila retreatů meditace vipassana.

Od roku 2017 jsem kvalifikovanou instruktorkou jógy se zaměřením na respektování zdravotního stavu klienta, která vychází z poznatků fyzioterapie (Centrum IQ pohyb – Nikol Maio, Daniel Müller, Sylva Musilová), a jin jógy, která kombinuje systém energetických drah – meridiánů dle TČM, indické učení o čakrách a znalosti západní medicíny o myofasciálních drahách dle Toma Meyerse (Yoga alliance, Angela Jervis-Read).

V rámci krátkodobých kurzů a seminářů jsem se mimo jiné zúčastnila:

  • Reichovy charakterové typy – základy (Mona Lisa Boyesen),
  • Reichovy charakterové typy – zaměřeno na terapii (Mona Lisa Boyesen),
  • Oidipovské období – hledání zdrojů (Mona Lisa Boyesen),
  • Období dospívání – hledání zdrojů (Mona Lisa Boyesen),
  • The Healing Trauma Summit 2018 online (dr. Peter Levine a dalších 23 předních světových odborníků v oblasti léčení traumatu),
  • pravidelné přednášky Asociace pro prenatální a perinatální psychologii a zdraví (Association for Prenatal and Perinatal Psychology and Health, APPPAH),
  • Workshop Komplikovaný zármutek (Veronika Drnková, Cesta domů, z. ú.),
  • Promlouvání k srdci – kraniosakrální biodynamika (Etienne Peirsman)
  • Úvod do psychosomatiky na psychodynamických základech (prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci), a
  • Výcvik dobrovolníků pro práci s rizikovou mládeží (nezisková organizace LATA).

Psychoterapeutická práce mě velmi naplňuje a považuji ji za své poslání. Věřím, že to má smysl!