Shrnutí symptomů přeživšího děložního dvojčete (syndrom mizejícího dvojčete)

Následující seznam příznaků Vám má umožnit přesně určit, zda nejste náhodou přeživší děložní dvojče. Je třeba zdůraznit, že nikdo se nebude ztotožňovat se všemi těmito příznaky a také to, že přeživších z vícečetných těhotenství se mohou týkat další otázky, jako je sebeúcta, zneužití, ztráta a trauma z dětství. Mnohé také tvoří součást každé lidské bytosti a odráží univerzální hledání ducha. Například, každý se občas cítí neúplný, smutný nebo osamělý, ale na rozdíl od přeživšího děložního dvojčete to není jeho znak identity, je to otázka míry. Hodnota takového seznamu tedy spočívá ve skutečnosti, že funguje jako zrcadlo umožňující někomu dosáhnout hlubokého sebepochopení toho, kdo je, proč se jeho život odvíjel tak, jak se odvíjel, a kde tajemství, které ho sužovalo celý jeho život, může mít své kořeny.

syndrom mizejícího dvojčete
Přeživší děložní dvojče (syndrom mizejícího dvojčete)

Syndrom mizejícího dvojčete a jeho psychické dopady na přeživší dvojče

 • Nikdy jsem neměl/a vztah s matkou nebo jsme si nebyli blízcí.
 • Mám iracionální pocity viny a potřebu sebepotrestání.
 • Jsem neschopný/á nebo lhostejný/á k oslavě narozenin.
 • Mám potřebu upozorňovat na něčí narozeniny.
 • Prožívám vleklé truchlení.
 • Přemýšlím z hlediska dvou.
 • Iracionálně se zamilovávám.
 • Mám iracionální pocit viny.
 • Mám nutkání stále něco hledat.
 • Stanovuji nerealistická očekávání, která vedou ke zklamání.
 • Magneticky mě přitahují nefunkční lidé.
 • Jsem senzitivní k negativním energiím.
 • Jsem kreativní (můžu být umělec), ale i přes obdiv a uznání se cítím nepochopený/á.
 • Jsem hlavním truchlícím na každém pohřbu.
 • Jako dítě jsem měl/a nadměrný strach být sám/a ve tmě.
 • Cítím se sám, dokonce i když jsem mezi přáteli.
 • Nechci se vidět na fotografiích.
 • Mám alespoň jeden pokoj, který je plný mého nepořádku.
 • Hromadím věci a odmítám pustit minulost.
 • Celý svůj život se cítím, že nejsem celistvý/á.
 • Vždy jsem chtěl/a mít bratra nebo sestru.
 • Mám blízko ke spiritualitě, ale přesto se necítím blízko k Bohu.
 • Necítím se viděný nebo slyšený.
 • Věřím, že by nebyl problém mě zničit.
 • Trpím depresí a mám myšlenky na sebevraždu.
 • „Nejsem blázen, ale nikdy jsem se necítil/a dobře.“
 • Mám hluboký pocit zranitelnosti.
 • Vždy se cítím tak nějak nedobře.
 • Mám historii ztrát se složitým zármutkem.
 • Zkouším dělat mnoho věcí najednou.
 • Cítím se jinak a odděleně.
 • Mám fascinaci botami.
 • Vždy předstírám.
 • Mám problémy dokončovat projekty.
 • Cítím se paranoidní ohledně hloupostí.
 • Cítím, že nejsem schopný/á se vyrovnat s blízkými vztahy.
 • Prožívám nadměrné utrpení.
 • Mám problémy s kontrolou a manipulací.
 • Cítím se ubohý/á a bezcenný/á.
 • Jako dítě jsem měla sklon k infekcím a alergiím.
 • Jsem apatický/á a snadno se nudím.
 • Zajímám se o dvojčata a twinningové projekty.
 • V minulosti jsem si dvojče nahradil/a někým jiným (členem rodiny, kamarádem).
 • Snadno spadnu do role oběti.
 • Mám často pocit, že mě sledují neviditelné oči.
 • Velice mě přitahuje pracovat v pomáhající profesi.
 • Mám silné napojení na zvířata. Je pro mě snazší se vztahovat ke zvířatům než k lidem.
 • Problémy s hněvem kolem matky.
 • Využívám svůj svět fantazie jako únik.
 • Udržuji při životě věci, které potřebují umřít.
 • V těhotenství jsem se cítila celistvě, pak jsem měla poporodní depresi.
 • Buď se chci izolovat nebo vždy potřebuji být ve společnosti někoho.
 • Někdy mám pocit, že nejsem schopný/á se vyrovnat se životem.
 • Dokonce i když jsem unavený/á, mám problémy usnout.
 • Nikdy se necítím usazený/á nebo spokojený/á.
 • Mám pocit, že nezapadám do rodiny.
 • Chovám se dětinsky a cítím se nezrale.
 • Jako dítě, jsem vždy chtěl být na místě, kde jsem mohl vidět na ostatní.
 • Oblíbená pozice na spaní je být stočený/á v něčím náručí.
 • Mám pocit, že nikdy nemůžu být dost dobrý/á.
 • Necítím se ve světě jako doma.
 • Mám pocit, že nikam nepatřím.
 • Přemýšlím, jestli jsem mohl/a být adoptován/a.
 • Mám strach ze závazků (ve vztahu).
 • Mám pocit „černé díry“.
 • Jsem hypersensitivní a snadno zranitelný/á.
 • Mám nestabilní sebeúctu.
 • Cítím bolest ostatních.
 • Přebírám na sebe břemeno ostatních.
 • Snažím se každému vyjít vstříc a nikdy neřeknu „ne“.
 • Mám nevhodné projevy hněvu.
 • Mám problémy ve vztazích.
syndrom mizejiciho dvojcete

Přeloženo a upraveno z knihy The Twinless Self: Understanding the loss of a wombtwin, identification of symptoms, healing and integration – a comprehensive guide, ancestral implecations (Fr. Jim Cogley, 2018).