Mgr. Bc. Eva Sochorová

Body-psychoterapie Eva Sochorová

Jsem terapeutkou Erogenetic®– na zdroje orientované body-psychoterapie (výcvik 2019-2023 v rozsahu 475 hodin). Pracuji pod supervizí Gussie Grace Wallem.

Od roku 2018 jsem body-psychoterapeutkou ve výcviku v biodynamické body-psychoterapii pod záštitou Evropské školy pro biodynamickou psychologii ESBPE.

V letech 2017 až 2019 jsem absolvovala výcvik práce s prenatálním a porodním traumatem Praxe integrování porodní dynamiky s Jullianem Gustavsonem.

Evička je veľmi citlivá a vnímavá žena, pracuje s telom ako nástrojom na uvoľňovanie emocii, ktoré sú potlačené a môžu tak spôsobovať rôzne bloky v živote. S láskavým prístupom cez telesne pocity a impulzy vedie k prejaveniu, pochopeniu a tým spracovaniu daného tematu. Spolupráca s ňou je veľmi príjemná, srdečne doporučujem.“

Ivanka Figlarová, HR manažerka